E. A. Dykker Service ApS - Vi er toppen på bunden

E. A. Dykker Service ApS udfører alle typer arbejde under- og over vand.

Betonstøbninger (undervands støbninger)

Bundsikring med betonudstøbning skal sørge for at kajen ikke falder sammen, da kajen udelukkende er “bundet” op på sandet – altså fastholdes af sandet. Sandet bliver undermineret, når skibe sejler ud og ind af havnen, hvilket gør kajen usikker. For at udbedre dette pumpes betonen via et rør ned under vandet til formen, der er lagt på havbunden. Betonen skal være meget stærk og sammenhængende for at vandet ikke kan udvaske betonen - det vil sige skylle cementlimen væk fra sand og sten.

E.A. Dykker Service ApS er den virksomhed i Danmark, der har mest erfaring med denne type arbejdsopgaver. Sidste gang vi arbejdede med dette var i Hirtshals januar 2018, hvor vi pumpede 884 kubik meter beton i 30 cm tykkelse.

Se referencer

Montering af anoder på såvel kaj som på skibe

Vi monterer katodisk beskyttelse gennem aluminiumsanoder på kaj, og zinkanoder på skibet. Dette udføres for at undgå rust på kaj og skib, og dette vil forlænge kajanlægget og skibenes levetid betydelig. Disse udskiftninger af anoder skal ske ca. hvert 10 år, men dette kan variere, så det er vigtigt at få en inspektion løbende.
Vi samarbejder med Pocos, der står for potentielle målinger og udregninger af behovet for det enkelte skib eller den enkelte kaj. Det seneste store projekt, vi havde, med denne type arbejde var i Esbjerg havn, hvor vi fra januar til maj 2018 monterede ca. 700 anoder.

Se referencer

Montage- og reparationsarbejde på kajanlæg og broer

I forhold til reparation og montage har vi hovedsageligt arbejdet med betonforstøbninger, montering af anoder og pladearbejde.
I hele 2016 monterede vi anstødsfender til skibe ved Sallingsundbroen – der blev sat op rundt om bropælene for at beskytte disse. 
Fem færgelejer i Stockholm til Estland, Letland, Finland, Gotland og Litauen i årene fra 2014 og frem til medio 2017. 

Se referencer

Alt inden for svejsning og skæring

Det er hovedsageligt undervandssvejsning og skæring, men hvis nødvendigt udfører vi det også på land. Undervandssvejsning udfører vi ved montering af anoder, beton forstøbninger osv. Det er altså en opgave, der er en del af stort set alt vores arbejde.
I forhold til skæring forhandler vi Broco produkter, som vi ligeledes selv anvender, når vi udfører arbejde ved havne og kajer.
Ved føromtalte arbejde i Stockholm brændte vi huller til stræk, ankerbolte og i spunsen til rørudløb.

Se referencer

Planeringsarbejde for montering af vindmøller, sænkekasser, fyrtårne og L-elementer

Planeringsarbejdet udfører vi oftest ved nye havneanlæg eller nye mølleparker. Grundlæggende har vi arbejdet med dette ved diverse vindmølleparker og opførelse af havneanlæg.
Rødsand II projektet i 2009 stod vi for planeringsarbejdet for hele vindmølleparken, 700 kvm ralpuder til vindmølle fundamentet. 93 vindmøller blev lavet dengang.
I Gotland nedsatte vi afslutningsvist L-elementer og lavede ralpuderne til det. 

Se referencer

Vi udfører også:

  • Kontrol og videoinspektion af kabelarbejde m.v.
  • Nedgravning af kabler.
  • Nedlægning af rørledninger.
  • Sprængningsarbejde.
  • Errosionsbeskyttelse med gabioner og flisetæpper.
  • Bjærgning
  • Videoinspektion af såvel skibe, flåder og boreplatforme.
  • Stor erfaring med undervandsarbejde i Nordsøen og Skagerak.